امداد خودرو ماسال

امداد خودرو ماسال، به صورت شبانه روزی در همه روز های سال در خدمت شماست

شماره های تماس:

1893

09194815803

 ۰۹۱۱۵۵۰۶۹۰۴

 ۰۹۱۴۲۸۳۶۱۹۱

 ۰۹۱۹۴۸۱۵۸۰۴

ماسال